Un total de 122 videoclips opten al segon Festivals de Videoclips Independents de l'Hospitalet de Llobregat

L'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès).- Un total de 122 videoclips opten a la segona edició del Festival de Videoclips Independents de l'Hospitalet CL'HIPS 2006. El certàmen, que organitza l'Ajuntament, amb la col·laboració de l'associació BAD Music, la Unió Fonogràfica Independent i la Xarxa de Televisions Locals, pretén donar suport als músics i creadors joves emergent.
Un total de 122 videoclips opten al segon Festivals de Videoclips Independents de l'Hospitalet de Llobregat

Un total de 122 videoclips opten al segon Festivals de Videoclips Independents de l'Hospitalet de Llobregat

L'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès).- Un total de 122 videoclips opten a la segona edició del Festival de Videoclips Independents de l'Hospitalet CL'HIPS 2006. El certàmen, que organitza l'Ajuntament, amb la col·laboració de l'associació BAD Music, la Unió Fonogràfica Independent i la Xarxa de Televisions Locals, pretén donar suport als músics i creadors joves emergent.