Presentació de projectes audiovisuals a les Comissions de Coproducció

Projectes de ficció

S'han de presentar en format electrònic ( coproduccionsficcio_TVC@ccma.cat ) i un exemplar en format imprès amb el guió enquadernat de manera independent de la resta del dossier a l'adreça:

TV3Departament de Ficció i CinemaCarrer de la TV3, s/n08970 Sant Joan Despí

Dades i documentació que s'hi han d'incloure:

+
 • Llargmetratges televisius / minisèries de ficció

  • Formulari de registre degudament emplenat.
  • "Story line" (4 ratlles).
  • Sinopsi (màxim 1 pàgina).
  • Guió o tractament (entre 15 i 20 fulls) sense referències als autors ni a la productora.
  • Documentació que acrediti que l'interessat ha adquirit els drets d'explotació a l'autor del tractament o guió.
  • Presentació dels personatges principals (màxim, 2 fulls).
  • Proposta de director i currículum.
  • Proposta de càsting.
  • Pressupost aproximatiu desglossat per partides.
  • Quantitat sol·licitada a TV3.
  • Pla de finançament que especifiqui les empreses que entren en coproducció, on cal indicar la font de finançament, la quantitat (en euros) i l'estat (pendent / sol·licitat / confirmat).
  • Calendari de treball.
  • Historial de la productora (qui presenti un projecte per primera vegada).
 • Llargmetratges cinematogràfics de ficció

  • Formulari de registre degudament emplenat.
  • "Story line" (4 ratlles).
  • Sinopsi (màxim 1 pàgina).
  • Guió sense referències als autors ni a la productora.
  • Documentació que acrediti que l'interessat ha adquirit els drets d'explotació a l'autor del guió.
  • Proposta de director i currículum.
  • Proposta de guionista i currículum.
  • Proposta de càsting.
  • Pressupost desglossat per partides.
  • Quantitat sol·licitada a TV3.
  • Pla de finançament que especifiqui les empreses que entren en coproducció, on cal indicar la font de finançament, la quantitat (en euros) i l'estat (pendent / sol·licitat / confirmat).
  • Calendari de treball.
  • Historial de la productora (qui presenti un projecte per primera vegada).
 • Seguiment de producció

  • Presentació de guions: cal adreçar-los al Departament de Ficció i Cinema en format electrònic (via e-mail o en un CD).
  • Aprovació dels guions per part de TV3: per iniciar els rodatges de les produccions cal haver enviat el guió definitiu i que TV3 hi doni el vistiplau.

Projectes d'animació

S'han de presentar, dins del termini que correspongui, de la manera següent:

 • Registre: El projecte s’ha de registrar online mitjançant aquest formulari . Podeu descarregar un exemple de formulari de registre omplert aquí .

 • Dossier: tota la informació requerida s’ha de recollir en un únic document (Word o PDF), degudament indexat, que s’adreçarà a coproduccionsanimacio_TVC@ccma.cat.

Dades i documentació que s'han d’incloure al dossier:

+
 • Sèries d'animació

  • Formulari de registre degudament emplenat.
  • "Story line" (4 ratlles).
  • Concepte global (màxim 1 pàgina).
  • Bíblia gràfica.
  • Descripció dels personatges.
  • Guió complet d'un capítol sense referències als autors ni a la productora.
  • Documentació que acrediti que l'interessat ha adquirit els drets d'explotació a l'autor del projecte o dels guions.
  • 13 sinopsis.
  • Currículums del director, del director d'animació, del guionista i del productor.
  • Pressupost aproximatiu desglossat per partides.
  • Quantitat sol·licitada a TV3.
  • Pla de finançament que especifiqui les empreses que entren en coproducció, on cal indicar la font de finançament, la quantitat (en euros) i l'estat (pendent / sol·licitat / confirmat).
  • Calendari de treball.
  • Historial de la productora (qui presenti un projecte per primera vegada).
 • Llargmetratges cinematogràfics d'animació

  • Formulari de registre degudament emplenat.
  • "Story line" (4 ratlles).
  • Concepte global / sinopsi (màxim 1 pàgina).
  • Guió sense referències als autors ni a la productora.
  • Documentació que acrediti que l'interessat ha adquirit els drets d'explotació a l'autor del guió.
  • Bíblia gràfica.
  • Descripció de personatges.
  • Currículums del director, del director d'animació, del guionista i del productor.
  • Pressupost aproximatiu desglossat per partides.
  • Quantitat sol·licitada a TV3.
  • Pla de finançament que especifiqui les empreses que entren en coproducció, on cal indicar la font de finançament, la quantitat (en euros) i l'estat (pendent / sol·licitat / confirmat).
  • Calendari de treball.
  • Historial de la productora (per a la qual presenten projectes per primera vegada).
 • Seguiment de producció

  • Presentació de guions: cal adreçar-los al Departament de Coproduccions en format electrònic (via e-mail o en un CD).
  • Aprovació dels guions per part de TV3: per iniciar els rodatges de les produccions cal haver enviat el guió definitiu i que TV3 hi doni el vistiplau.

Projectes de documentals

S'han de presentar, dins del termini que correspongui, de la manera següent:

 • Registre: El projecte s’ha de registrar online mitjançant aquest formulari . Podeu descarregar un exemple de formulari de registre omplert aquí .

 • Dossier: Tota la documentació s'ha de presentar obligatòriament i seguint l’ordre que us indiquem. Els únics punts no obligatoris són el 5, el 6, l’11 i el 13, que dependran de les característiques o fase de desenvolupament del projecte.

Dades i documentació que s'han d’incloure al dossier:

+

Tota la documentació s'ha de presentar obligatòriament i seguint l’ordre que us indiquem. Els únics punts no obligatoris són el 5, el 6, l’11 i el 13, que dependran de les característiques o fase de desenvolupament del projecte.

 1. Story line (4 ratlles) i sinopsi
 2. Tema o dossier explicatiu del projecte: Descripció com més concreta millor de la idea / contingut.
 3. Personatges amb els perfils dels protagonistes principals (anònims, rellevants, experts...).
 4. Tractament: com es pensa convertir la idea en un audiovisual, criteris de realització, estil i tipus de documental (informació per poder visualitzar amb criteris objectius el treball final).
 5. Preguió / escaleta.
 6. Guions.
 7. Currículums dels principals membres de l'equip: realització, guió, producció i d'altres que es considerin significativament rellevants (direcció de fotografia, so, muntatge, assessoria de continguts...).
 8. Historial de la productora.
 9. Pressupost aproximatiu desglossat per partides.
 10. Pla de finançament: detallar els imports de les aportacions previstes i/o sol·licitades, a qui se sol·licita i en quin concepte (coproducció, prevendes / drets d'antena, ajut / subvenció, col·laboració, patrocini...) i si ja ha estat confirmat.
 11. Imatges d'arxiu de TV3: si se'n preveu l'ús dins el documental / llargmetratge i els minuts previstos.
 12. Pla de treball.
 13. Adreça del teaser, tràiler o rough cut disponible online (Vimeo o similar, no suport físic).

Criteris de presentació dels continguts per a emissió i vendes

En cas que un projecte sigui seleccionat per la CCMA, per a emissió o per a vendes, caldrà aportar els màsters i materials relacionats atenent les característiques tècniques, criteris de producció, circuit de lliurament, etc. especificats a la Guia de lliurament de màsters i materials relacionats per a emissió i vendes de les coproduccions i produccions associades, que es pot consultar a l'Espai del Proveïdor i Client de la CCMA.