Presentació de projectes audiovisuals a les Comissions de Coproducció

Periòdicament, i en funció de les seves necessitats, la CCMA convocarà les Comissions de Coproducció per a la selecció de continguts audiovisuals d'animació, documentals, ficció o altres.

Els projectes presentats fins a la data de tancament d'aquestes convocatòries seran valorats per la Comissió corresponent, si compleixen els requisits demanats.

La presentació s'haurà de fer mitjançant els formularis en línia que trobareu en aquesta pàgina i que permeten la incorporació de documentació.

Projectes de ficció

En aquest moment no hi ha convocada cap comissió de coproduccions de ficció

Registre: Podeu registrar online els projectes per a la propera comissió mitjançant aquest formulari. La CCMA us donarà resposta un cop s'hagi resolt la comissió.

Consulteu un exemple de formulari de registre omplert aquí.

Dades i documentació que s'han d'incloure:

+
 • Tota la documentació s'ha de presentar obligatòriament i seguint l'ordre que us indiquem.
  Els documents 1, 2 i 3 es lliuraran com a documents per separat.

  Llargmetratges televisius (tv movies) / minisèries de ficció

  1- Un dossier que inclogui:

  • Storyline (4 ratlles).
  • Sinopsi (màxim 1 pàgina).
  • Documentació que acrediti que l'interessat ha adquirit els drets d'explotació a l'autor del tractament o guió.
  • Presentació dels personatges principals (màxim, 2 fulls).
  • Proposta de director i currículum.
  • Proposta de guionista i currículum.
  • Proposta de càsting.
  • Pla de finançament que especifiqui les empreses que entren en coproducció, on cal indicar la font de finançament, la quantitat (en euros) i l'estat (pendent / sol·licitat / confirmat). La xifra final del pla de finançament ha de sumar el total del pressupost, tenint en compte l'aportació sol·licitada a la CCMA SA. S'han d'adjuntar els documents justificatius: contractes, cartes de compromís, etc.
  • Quantitat sol·licitada a TV3.
  • Calendari de treball i data prevista lliurament del màster.
  • Drets compromesos amb altres finançadors, cadenes, plataformes, etc. en el moment de lliurar el projecte. La no inclusió s'entendrà que no hi ha restriccions.
  • Qualsevol informació que sigui rellevant per al projecte, com poden ser limitacions en la seva explotació.
  • Historial de la productora (qui presenti un projecte per primera vegada).

  2- Guió, sense referències als autors ni a la productora.

  3- Pressupost desglossat per partides. En el cas de sol·licitar ajut a l'ICEC o l'ICAA facilitar el model normalitzat per aquestes entitats.

 • Llargmetratges cinematogràfics de ficció

  1- Un dossier que inclogui:

  • Storyline (4 ratlles).
  • Sinopsi (màxim 1 pàgina).
  • Documentació que acrediti que l'interessat ha adquirit els drets d'explotació a l'autor del guió.
  • Presentació dels personatges principals (màxim, 2 fulls).
  • Proposta de director i currículum.
  • Proposta de guionista i currículum.
  • Proposta de càsting.
  • Pla de finançament que especifiqui les empreses que entren en coproducció, on cal indicar la font de finançament, la quantitat (en euros) i l'estat (pendent / sol·licitat / confirmat). La xifra final del pla de finançament ha de sumar el total del pressupost, tenint en compte l'aportació sol·licitada a la CCMA SA. S'han d'adjuntar els documents justificatius: contractes, cartes de compromís, etc.
  • Quantitat sol·licitada a TV3.
  • Calendari de treball, data prevista de lliurament del màster i data prevista d'estrena.
  • Drets compromesos amb altres finançadors (cadenes, plataformes, etc.) en el moment de lliurar el projecte. Si no se n'inclouen, s'entendrà que no hi ha restriccions.
  • Qualsevol informació que sigui rellevant per al projecte, com poden ser limitacions en la seva explotació.
  • Historial de la productora (qui presenti un projecte per primera vegada).

  2- Guió, sense referències als autors ni a la productora.

  3- Pressupost desglossat per partides. En el cas de sol·licitar ajut a l'ICEC o l'ICAA facilitar el model normalitzat per aquestes entitats.

 • Seguiment de producció

  Abans d'iniciar els rodatges de les produccions, cal haver enviat el guió definitiu i que TV3 hi doni el vistiplau, així com el pressupost definitiu (si hi ha canvis) i el pla de finançament definitiu (si hi ha canvis) i el calendari de producció definitiu.

Projectes d'animació

Convocada la Comissió de Coproduccions d'Animació.
Valorarà els projectes registrats fins a les 15.00 del 2/4/2024.

Registre: Els projectes s'han de registrar online mitjançant aquest formulari.

Podeu descarregar un exemple de formulari de registre omplert aquí.

Dades i documentació que s'han d'incloure:

+
 • Sèries d'animació

  • Formulari de registre degudament emplenat.
  • "Story line" (4 ratlles).
  • Concepte global (màxim 1 pàgina).
  • Bíblia gràfica.
  • Descripció dels personatges.
  • Guió complet d'un capítol sense referències als autors ni a la productora.
  • Documentació que acrediti que l'interessat ha adquirit els drets d'explotació a l'autor del projecte o dels guions.
  • 13 sinopsis.
  • Currículums del director, del director d'animació, del guionista i del productor.
  • Pressupost aproximatiu desglossat per partides.
  • Quantitat sol·licitada a TV3.
  • Pla de finançament que especifiqui les empreses que entren en coproducció, on cal indicar la font de finançament, la quantitat (en euros) i l'estat (pendent / sol·licitat / confirmat).
  • Calendari de treball.
  • Historial de la productora (qui presenti un projecte per primera vegada).
 • Llargmetratges cinematogràfics d'animació

  • Formulari de registre degudament emplenat.
  • "Story line" (4 ratlles).
  • Concepte global / sinopsi (màxim 1 pàgina).
  • Guió sense referències als autors ni a la productora.
  • Documentació que acrediti que l'interessat ha adquirit els drets d'explotació a l'autor del guió.
  • Bíblia gràfica.
  • Descripció de personatges.
  • Currículums del director, del director d'animació, del guionista i del productor.
  • Pressupost aproximatiu desglossat per partides.
  • Quantitat sol·licitada a TV3.
  • Pla de finançament que especifiqui les empreses que entren en coproducció, on cal indicar la font de finançament, la quantitat (en euros) i l'estat (pendent / sol·licitat / confirmat).
  • Calendari de treball.
  • Historial de la productora (per a la qual presenten projectes per primera vegada).
 • Seguiment de producció

  • Presentació de guions: cal adreçar-los al Departament de Coproduccions en format electrònic (via e-mail o en un CD).
  • Aprovació dels guions per part de TV3: per iniciar els rodatges de les produccions cal haver enviat el guió definitiu i que TV3 hi doni el vistiplau.

Projectes de documentals

En aquest moment no hi ha convocada cap comissió de coproduccions documentals

 • Registre: Podeu registrar online els projectes per a la propera comissió mitjançant aquest formulari. La CCMA us donarà resposta un cop s'hagi resolt la comissió.

  Consulteu un exemple de formulari de registre omplert aquí.

 • Dossier: Tota la documentació s'ha de presentar obligatòriament i seguint l'ordre que us indiquem. Els únics punts no obligatoris són el 5, el 6, l'11 i el 13, que dependran de les característiques o fase de desenvolupament del projecte.

Dades i documentació que s'han d'incloure al dossier:

+

Tota la documentació s'ha de presentar obligatòriament i seguint l'ordre que us indiquem. Els únics punts no obligatoris són el 5, el 6, l'11 i el 13, que dependran de les característiques o fase de desenvolupament del projecte.

 1. Story line (4 ratlles) i sinopsi
 2. Tema o dossier explicatiu del projecte: Descripció com més concreta millor de la idea / contingut.
 3. Personatges amb els perfils dels protagonistes principals (anònims, rellevants, experts...).
 4. Tractament: com es pensa convertir la idea en un audiovisual, criteris de realització, estil i tipus de documental (informació per poder visualitzar amb criteris objectius el treball final).
 5. Preguió / escaleta.
 6. Guions.
 7. Currículums dels principals membres de l'equip: realització, guió, producció i d'altres que es considerin significativament rellevants (direcció de fotografia, so, muntatge, assessoria de continguts...).
 8. Historial de la productora.
 9. Pressupost aproximatiu desglossat per partides.
 10. Pla de finançament: detallar els imports de les aportacions previstes i/o sol·licitades, a qui se sol·licita i en quin concepte (coproducció, prevendes / drets d'antena, ajut / subvenció, col·laboració, patrocini...) i si ja ha estat confirmat.
 11. Imatges d'arxiu de TV3: si se'n preveu l'ús dins el documental / llargmetratge i els minuts previstos.
 12. Pla de treball.
 13. Adreça del teaser, tràiler o rough cut disponible online (Vimeo o similar, no suport físic).

Criteris de presentació dels continguts per a emissió i vendes

En cas que un projecte sigui seleccionat per la CCMA, per a emissió o per a vendes, caldrà aportar els màsters i materials relacionats atenent les característiques tècniques, criteris de producció, circuit de lliurament, etc. especificats a la Guia de lliurament de màsters i materials relacionats per a emissió i vendes de les coproduccions i produccions associades, que es pot consultar a l'Espai del Proveïdor i Client de la CCMA.