2. Manual d'ús

2.2.2.5.3.2. El so ambient

Ràdio

El so ambient és un recurs amb valor informatiu i documental que incloem a les informacions on n’hi hagi. El podem emetre en directe i també gravar-lo per a emissions posteriors. En tots dos casos, la qualitat del so ha de ser òptima per evitar confondre so ambient amb soroll.

Deixem que el so ambient soni en primer pla prou temps perquè la informació que transmet arribi a l’audiència. Quan s’ha de combinar amb la paraula, el so ambient i la veu han d’estar equilibrats perquè cap dels dos es perdi.