2. Manual d'ús

2.4.2.3.3. La responsabilitat lingüística de la publicitat

La publicitat s’ha d’ajustar als requisits de qualitat, que inclouen l’aspecte lingüístic.

Per facilitar al màxim la difusió de publicitat en català correcte fomentem els acords amb els anunciants i les agències, i els oferim eines i suport específic: assessorament lingüístic, correcció i traducció.

En cas que es detectin problemes en un espai publicitari ja enregistrat, els serveis lingüístics emeten un dictamen tècnic en què s’exposen els errors que presenta i la gravetat que tenen i determinen si l’anunci és admissible. Si és possible, s’hi fan les correccions pertinents.