2. Manual d'ús

2.4.2.3.2. La responsabilitat lingüística en les intervencions i citacions alienes

Supervisem lingüísticament i corregim les intervencions i declaracions orals de participants externs (entrevistats, enquestats, convidats, concursants, audiència) que incorporem a la difusió transcrivint-les per escrit o bé reproduint-les oralment amb veu dels nostres mitjans. Si contenen alguna incorrecció lingüística que calgui mantenir, la podem indicar tipogràficament o podem explicitar que és atribuïble al participant extern. Queden exemptes de supervisió lingüística les intervencions que difonem amb la veu original.

Supervisem i corregim les intervencions i citacions escrites (cartes o missatges de correu electrònic de l’audiència, titulars de premsa) que reproduïm no literalment per escrit o per mitjà de locució. Si les reproduïm literalment i contenen algun error gramatical, indiquem l’error o bé remarquem la literalitat de la citació.

 

 
Pau Llopis ha dit, literalment, “això és una chapuza, no pot ser!”.

 

Sempre que és possible, supervisem les intervencions escrites en espais de participació de l’audiència, com ara SMSs sobreimpresos en pantalla o intervencions en espais de participació interactius, que difonem per escrit. Supervisem les intervencions dels participants en aquells àmbits, com ara l’infantil, en què la funció de model lingüístic és molt important, per no contribuir a difondre errors.