2. Manual d'ús

2.1.1.1.3. Proximitat

Tenim un compromís de servei amb la població de Catalunya i, per tant, li oferim la informació que li és més pròxima.

Prioritzem les notícies relacionades amb el territori que incideixen de manera immediata sobre la vida de la ciutadania, alhora que contribueixen a la cohesió social del país.

Aprofitem les possibilitats de difusió que tenim a l’abast, com ara la cobertura nacional o comarcal, per garantir informació de tot el nostre àmbit de comunicació i poder centrar l’atenció en segments de territori específics.

L’àmbit de difusió condiciona l’enfocament de la informació. Dins d’una notícia, valorem quines dades poden interessar més la nostra audiència per proximitat i perquè l’afecten directament. És a dir, si informem sobre les dades de l’atur o sobre el preu dels pisos, per exemple, oferim primer les dades que es refereixen a Catalunya, i, després, la resta.

 

   
El preu dels pisos ha caigut per segon trimestre consecutiu al conjunt de l’estat. També a Catalunya. Però aquí, com que estaven molt cars, encara es manté una alça en termes interanuals, en concret del 3,1 per cent. És el que es desprèn de l’evolució de preus de la vivenda publicada avui pel Ministeri d’Habitatge. El preu dels pisos ha caigut a Catalunya per segon trimestre consecutiu, però, com que estaven molt cars, encara s’han apujat més d’un tres per cent respecte a fa un any. La baixada és més acusada al conjunt de l’estat, segons les dades que recull l’informe sobre l’evolució del preu de la vivenda del Ministeri d’Habitatge.