2. Manual d'ús

2.2.1.4.1.2. Les introduccions a les notícies

Televisió

La presentació de la notícia harmonitza què es vol comunicar i com es vol comunicar. La forma que adopta la presència dels conductors s’emmarca en el disseny general establert pels responsables d’informatius i dels serveis d’imatge de la cadena.

Explotem les possibilitats dels moviments de càmera, les interaccions entre els conductors i l’ús de recursos gràfics, com fonts d’imatge o postproduccions, per destacar una informació i per fer-la més entenedora.