2. Manual d'ús

2.1.3.6.6. Ficció i entorn informatiu

Mirem que la programació de la ficció no tingui efectes no desitjats si entra en contacte amb l’actualitat informativa d’un moment concret. Per exemple, és poc apropiat programar una pel·lícula sobre una catàstrofe aèria després d’un accident d’aquest tipus en el nostre entorn informatiu.