2. Manual d'ús

2.1.1.6.1.1.3.3. Entradetes

Mitjans interactius

Les entradetes recullen les idees principals de la informació indicada al titular i n’amplien algun aspecte. El text de l’entradeta s’ha d’entendre per si mateix i cal tenir present que en alguns entorns pot ser tota la informació visible de la notícia.