2. Manual d'ús

2.2.2.5.1.3. Els senyals horaris a la ràdio

Ràdio

En els canals generalistes i d’informació han de sonar els sis senyals acústics que marquen les hores en punt i els dos quarts. En els canals temàtics no informatius, en podem prescindir.

Per regla general, els senyals de les hores en punt han de sonar nets, sense veu ni música al damunt. El personal que fa antena ha d’acabar de parlar abans que comencin a sonar. Si el programa o espai es tanca amb una sintonia, el tècnic de so (o el realitzador en autocontrol) l’ha de radiar amb el temps exacte per quadrar-la al segon abans que comencin a sonar els senyals horaris.

Més »

En general, no cal fer una pausa en l’emissió quan sonen els senyals de dos quarts. S’hi pot superposar l’emissió normal.

En qualsevol cas, no hi ha d’haver més de dos segons de blanc entre el final de la locució, la música o qualsevol altre element sonor i el primer senyal horari. Per omplir un possible buit podem fer sonar un cop, un indicatiu o una promoció.

Per regla general, diem quina hora indiquen els senyals horaris.