2. Manual d'ús

2.1.3.5.2.2. Concursos

Els nostres concursos premien comportaments constructius. No fomentem competicions en què es recompensen actituds antisocials o valors contraris a la convivència.
 
En les proves no posem en risc la integritat física dels concursants ni els sotmetem a situacions humiliants o vexatòries.
 
En els concursos en què participen menors fomentem els aspectes educatius i formatius i evitem exposar els participants a situacions d’estrès excessiu.
 
Ens assegurem de fer una valoració acurada i correcta de les respostes i actuacions dels concursants. En cas d’errors d’avaluació, els corregim amb diligència i els reparem de manera justa i adequada en la mesura que ens sigui possible.