Barcelona ja disposa de diversos busos urbans que funcionen amb hidrogen verd
Barcelona ja disposa de diversos busos urbans que funcionen amb hidrogen verd

L'hidrogen verd, menys eficient que l'electrificació

Per generar hidrogen verd cal molta energia i aigua

Francesc MauriActualitzat

La revolució energètica en què estem immersos és la més intensa i ràpida en la història de la humanitat. Això fa que l'allau d'informacions sigui enorme i les variables que condicionen l'escenari futur es moguin a gran velocitat.

Per què és fonamental abandonar el gas, el petroli i el carbó?

Tot i les variacions naturals en el clima que sempre s'han produït, a dia d'avui, una gran part dels canvis que s'observen són per culpa de la influència humana. Una influència que els està amplificant i accelerant com mai havia passat en la història de la humanitat.

Aquest paper de l'activitat humana està centrat de forma majoritària en la crema de combustibles fòssils, gas, petroli i carbó i, el reforçament de l'anomenat efecte hivernacle. Un augment de la capacitat de l'atmosfera per "abrigar-nos" més i més ràpid. La temperatura puja a gairebé tot el planeta, ho fa de forma ràpida i s'alteren el règim de pluges i les diferents variables meteorològiques de forma notable i també amb rapidesa.
 

Si deixem de cremar aquests combustibles, l'efecte hivernacle i les variacions derivades anirien a la baixa clarament, tot i que no immediatament.
 

 

Per què electrificar?

Per la facilitat en produir electricitat, la ràpida implantació, l'eficiència i, sobretot, perquè el seu consum acaba sent infinitament més net que les energies fòssils tradicionals. Una altíssima eficiència que queda clara en la comparativa en els motors dels vehicles. En un de combustió amb benzina, gas o gasoil, quan l'omples amb 100 litres, se'n llencen 70 en forma de calor. Només 30 serveixen per moure el vehicle. Si es volguessin implantar vehicles d'hidrogen verd, millorem en eficiència però continuem lluny de l'excel·lència de la implantació directa de l'electricitat: la fabricació d'electricitat s'aprofita gairebé tota, un 90%, per moure el vehicle.

 

Els motors de les màquines o vehicles elèctrics són molt bàsics, gens complexos i amb una vida que pot ser de diverses dècades.

Tenim xarxa elèctrica ja implantada en una part important del planeta, i la seva gestió i avantatges van lligats inequívocament als darrers avenços científics relacionats amb la digitalització.

Electrificació directa o amb hidrogen verd?

Si parlem de forma general, la resposta és clara i inequívoca. Electrificar de forma directa és molt més senzill, ràpid, segur i eficient.

L'hidrogen s'ha de fabricar amb un procés industrial que es pot fer, simplificant, de forma bruta o de forma més neta. Fer-ho de forma bruta està lligat a una fabricació cremant gas o petroli. Si es fa amb energies renovables, com la solar o l'eòlica per exemple, és quan l'anomenem verd.

Ara bé, és ineficient, complex en el procés de fabricació, molt més difícil de transportar que el gas i també amb una inflamabilitat molt més alta que el gas si hi ha fuites.

Eficiència 6 a 1

Si entrem en els valors de l'eficiència, és llavors quan ens adonem que l'hidrogen verd pot tenir sentit en aspectes concrets, però de cap manera pot ser un vector energètic de primer ordre o prioritari.

La gràfica on figura l'energia per a la climatització és clara:

 


Si volem alimentar 50.000 habitatges amb electricitat necessitarem 1 aerogenerador o molí de vent. Si ho volem fer amb hidrogen verd amb conductes que com els del gas, a banda de ser molt més perillós, necessitarem per als 50.000 habitatges 6 molins de vent per fabricar l'hidrogen.

Per al gas o el gasoil la proporció és 4 a 1, però amb la problemàtica que són bruts.

 

Per què s'insisteix en l'hidrogen verd?


Probablement per més d'un motiu. D'una banda, que alguns governs europeus hi veuen una alternativa de subministrament a l'electricitat directa, tot i que fa la sensació que es podria fer de forma semblant i, sobretot molt més eficient i amb menor despesa amb transport d'electricitat des de les zones de producció. Alguns governs i sectors creuen que algunes indústries d'alta necessitat tèrmica (cimenteres, siderúrgies, etc.) el necessitaran. Però no és clar que, en el futur més proper que llunyà, no hi hagi alguna alternativa amb electricitat directa.

També podria ser necessari en sectors del transport aeri o marítim. Aquí sembla que seria més lògic.

Tot plegat també amb un interès clar en el sector de la construcció per la ingent quantitat de recursos que s'hauria de destinar per fer la xarxa europea d'hidroductes i especialment de les grans companyies d'hidrocarburs actuals, que hi veurien una oportunitat de mantenir un model semblant a l'actual basat en la necessitat que el consumidor vagi a parar, tant sí com no, a aquestes companyies.

 

 

ARXIVAT A:
Crisi climàticaMeteorologia
Anar al contingut