El Parlament de Catalunya aprova la llei de canvi climàtic

La nova llei determina reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle i la vulnerabilitat als impactes del canvi climàtic

RedaccióActualitzat

El Parlament de Catalunya ha aprovat la llei de canvi climàtic amb l'objectiu de consolidar la feina feta en els darrers vint anys i contribuir al paper decisiu que Europa vol tenir per afrontar el repte de construir una societat menys vulnerable i més avançada.

 

La llei adopta les bases derivades de la legislació comunitària i configura els elements essencials per a la regulació d'aquest instrument al nostre país. Hi ha pocs referents de lleis semblants en altres països del món. A Europa ja existeix a França, el Regne Unit i Suècia. També tenen llei pròpia a Austràlia, Costa Rica, Guatemala, Hondures, Mèxic i el Quebec.

El text, sorgit d'un procés de participació, ha estat sotmès a informació pública. Podeu llegir la nota de premsa completa en aquest enllaç. Tot seguit destaquem alguns trets de la llei.

Finalitats bàsiques

·         Reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle (GEH) i la vulnerabilitat als impactes del canvi climàtic afavorint la transició cap a una economia baixa en carboni.

·         Reforçar i ampliar les estratègies que s'han elaborat durant els darrers anys en aquest àmbit.

·         Promoure i garantir la coordinació de tots els instruments de planificació sectorial relacionats amb el canvi climàtic i la coordinació de totes les administracions públiques catalanes. Fomentar la participació de la ciutadania, dels agents socials i dels agents econòmics.

·         Esdevenir un país capdavanter en la investigació i aplicació de noves tecnologies que contribueixin a la mitigació, i també a reduir la dependència energètica de Catalunya de recursos energètics externs.

·         Fer visible el paper de Catalunya al món, tant en els projectes de cooperació com en la participació en els fòrums globals de debat sobre el canvi climàtic.

40% menys d'emissions el 2030

Pel que fa a la mitigació del canvi climàtic, la llei determina que el nostre país es compromet a assolir l'objectiu de reducció de les emissions de GEH del 40% per al 2030, del 65% per al 2040 i del 100% per al 2050.

La petjada de carboni

El govern haurà d'establir un sistema d'avaluació de la petjada de carboni de determinats productes, que desenvoluparà reglamentàriament. Seran sotmesos a l'avaluació els productes i materials per a la construcció i els productes industrials finals. D'aquesta manera, els consumidors podran decidir adquirir-los sabent les emissions associades a la producció i al transport.

El Fons Climàtic

La llei crea un fons de caràcter públic, el Fons Climàtic, que ha de ser un instrument per a l'execució de polítiques i accions de mitigació i d'adaptació. Aquest fons servirà, per exemple, per impulsar el foment de les renovables i l'autoconsum elèctric, els habitatges energèticament eficients, la mobilitat sostenible o l'estalvi d'aigua.

El text introdueix la fiscalitat ambiental o ecològica per fomentar maneres de produir i consumir més netes i menys malbaratadores d'uns recursos naturals que són escassos.

A més de l'impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica, s' afegeix l'impost sobre les activitats econòmiques potencialment més contaminants i el relatiu a les emissions portuàries de grans vaixells.

Accés a recursos bàsics

La llei de canvi climàtic inclou la garantia d'accés als recursos bàsics d'energia i aigua. La vulnerabilitat d'una població als impactes del canvi climàtic, especialment als anomenats fenòmens extrems, com les onades de calor, les de fred o les sequeres, està en gran part determinada per la seva capacitat d'accedir a aquests dos recursos bàsics.

Organització

La norma especifica que el Departament de Territori i Sostenibilitat té les competències i les responsabilitats en la planificació i execució de les polítiques climàtiques de Catalunya. Es reforça també el paper de la Comissió Interdepartamental del Canvi Climàtic per impulsar accions de caràcter transversal entre els diferents departaments. També es regula el funcionament del Consell Català del Clima com a òrgan de participació d'organitzacions i institucions representatives d'interessos diversos.

VÍDEOS RELACIONATS
Anar al contingut