Canvi climàtic

Els experts alerten que l'augment del nivell del mar amenaça algunes illes del Pacífic

L'augment del nivell del mar i l'erosió ja s'han deixat notar de forma contundent en certs llocs i amenacen directament zones habitades. Però els països desenvolupats tenen mitjans econòmics i tècnics per afrontar-ho. En canvi, altres indrets molt amenaçats, com algunes illes del Pacífic o deltes asiàtics, no poden assumir aquests costos. La protecció d'aquestes zones i de la gent que hi viu només es pot fer amb l'ajut internacional.

Actualitzat
Els temporals a la costa i el consegüent onatge que provoquen són una greu amenaça per a persones i béns i un element d'erosió del litoral. Aquesta erosió, al seu torn, fa la costa cada vegada més vulnerable. A Catalunya, alguns episodis extrems han contribuït a eliminar superfície de platja. Aquest fenomen s'ha vist accentuat perquè les actuacions humanes han fet disminuir la resistència del litoral i li han fet perdre la capacitat natural de regeneració. La densitat de la trama urbana -siguin edificacions o passejos marítims- afavoreix la reculada de la línia de costa. En els pròxims anys, el canvi climàtic provocarà, probablement, més episodis extrems i, per tant, més danys. Segons els experts, això obliga a protegir i restaurar zones costaneres i a replantejar el creixement al litoral, sense esperar a patir uns efectes més intensos. S'ha de fer una llista de llocs on l'actuació és prioritària i començar a aplicar solucions. Agustín Sánchez-Arcilla, de la Universitat Politècnica de Catalunya ha explicat: "Si estem davant d'un canvi climàtic, hem d'actuar d'avançada. Si hem d'alimentar platges, no es pot fer tot a la vegada. Si hem de començar a recréixer, no es pot fer tot a la vegada. S'ha de fer amb anticipació, que és com es fa arreu del món i que és més econòmic a mig termini."
Anar al contingut