Imatges satèl·lit

23/11/2017 19:30 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 23/11/2017 a les 19:30
23/11/2017 13:45 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 23/11/2017 a les 13:45
23/11/2017 14:00 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 23/11/2017 a les 14:00
23/11/2017 14:15 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 23/11/2017 a les 14:15
23/11/2017 14:30 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 23/11/2017 a les 14:30
23/11/2017 14:45 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 23/11/2017 a les 14:45
23/11/2017 15:00 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 23/11/2017 a les 15:00
23/11/2017 15:15 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 23/11/2017 a les 15:15
23/11/2017 15:30 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 23/11/2017 a les 15:30
23/11/2017 15:45 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 23/11/2017 a les 15:45
23/11/2017 16:00 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 23/11/2017 a les 16:00
23/11/2017 16:15 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 23/11/2017 a les 16:15
23/11/2017 16:30 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 23/11/2017 a les 16:30
23/11/2017 16:45 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 23/11/2017 a les 16:45
23/11/2017 17:00 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 23/11/2017 a les 17:00
23/11/2017 17:15 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 23/11/2017 a les 17:15
23/11/2017 17:30 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 23/11/2017 a les 17:30
23/11/2017 17:45 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 23/11/2017 a les 17:45
23/11/2017 18:00 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 23/11/2017 a les 18:00
23/11/2017 18:15 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 23/11/2017 a les 18:15
23/11/2017 18:30 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 23/11/2017 a les 18:30
23/11/2017 18:45 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 23/11/2017 a les 18:45
23/11/2017 19:00 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 23/11/2017 a les 19:00
23/11/2017 19:15 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 23/11/2017 a les 19:15

Altres mapes