Guanya un lot de Vichy Catalan

BASES LEGALS DE PARTICIPACIÓ EN L'ACCIÓ "TOT ES MOU SOBRE RODES"

 


Primera - Descripció de l'acció participativa


La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA (CCMA) organitzal'acció participativa "Tot es mou sobre rodes" cada divendres, des del 22 de gener del 2021 fins al 30 d'abril del 2021, amb la finalitat d'obsequiar am bun lot de productes de Vichy Catalan (1 pack de 6 ampolles de Vichy Catalan Fruit Llimona 0,5L, 1 pack de 6 ampolles de Vichy Catalan Fruit Taronja 0,5L, 1 pack de 6 ampolles de Vichy Catalan Fruit Poma 0,5L, 1 pack de 6 ampolles de Vichy Catalan Fruit Maduixa 0,5L, 1 pack de 6 ampolles de Vichy Catalan Fruit Piña-Coco 0,5L i 1 pack de 6 ampolles de Vichy Catalan Genuina 0,5L) o un val de 40 euros a la botiga online LaTiendaVichy.com (amb despeses de transport incloses), els seguidors del "Tot es mou"de TV3.


L'acció s'inicia i finalitza cada divendres.

 


Segona - Descripció i mecànica del concurs


El sseguidors del programa "Tot es mou" que vulguin participar en aquestaacció, no cal que estiguin prèviament registrats al web de la CCMA. Per participar-hi, han de resoldre una endevinalla que "Tot es mou" formularà en un story al seu compte d'Instagram . L'story es dispararà a les 16.30 i llavors començarà la finestra de participació, que acabarà a les 18.30.  "Tot es mou" emetrà a partir de les 18.30 el reportatge de la secció "Tot es mou sobre rodes", que desvela la incògnita de la poblacióde l'endevinalla i durant el qual es fa públic el nomde la persona guanyadora.


Per un sistema de tria aleatòria, es designarà la persona guanyadora entre les que haginenviat la resposta correcta.

 


Tercera - Entrega delpremi


L'equip de la CCMA que hagi organitzat l'accióes posarà en contacte ambelguanyador a través d'un missatge privat d'Instagram.


La persona guanyadora s'haurà de posar en contacte ambl'empresa Vichy Catalan, que és ''encarregada de la gestió del premi.


En cas de no obtenir cap resposta en un termini d'una setmana -des del momenten què l'equip de la CCMA es posa en contacte amb el guanyador a través d'IG- o en cas que aquesta persona renunciï al premi, el programa el donarà a la següent persona de la llista de participants que hagin encertat la pregunta plantejada.

Únicament s'hi podrà participar una sola vegada. Si la persona premiada no compleix la totalitat dels requisits de participació, el premi s'atorgarà a una altra persona participant mitjançant el mateix mètode d'elecció.

 


Quarta- Condicions i exclusió de participació


Tots els participants d'aquesta acció, pel sol fet de ser-ho, accepten les condicions que la regeixen i el criteri i decisió que la CCMA adopti sobre qualsevol qüestió que se'n derivi.


Podran participar en el concurs únicament aquelles persones que siguin majors d'edat.


No podran concursar les persones que hagin participat en la seva organització, ni els treballadors de la CCMA ni els seus familiars directes.

 


Cinquena- Protecció de dades personals


La CCMA, SA tractarà les dades dels participants per poder gestionar aquesta acció i fer l'entrega del premi. La CCMA posarà en coneixement de la persona guanyadora el correu electrònic a través del qual haurà de contactar amb Vichy Catalan.


La CCMA publicarà el nom dels guanyadors a les seves plataformes de comunicació amb l'exclusiva finalitat de garantir la transparència d'aquesta acció i una vegada transcorregut el temps necessari, procedirà a despublicar-los.


Tota la informació específica de la gestió de les dades i la manera com els participants podran exercir els seus drets, es trobaran als avisos legals d'aquesta acció.Sisena-  Xarxa de comunicacions


La CCMA resta exonerada de qualsevol responsabilitat derivada d'un funcionament anòmal de la xarxa de comunicacions (telefònica, de cable, Internet, etc.) que impedeixi el desenvolupament normal de l'acció participativa per causes alienes a la seva voluntat i especialment, per actes externs de mala fe.Setena - Acceptació de les bases


La participació en aquesta acció promocional implica, per si mateixa, l'acceptació d'aquestes bases i delcriteri de la CCMA pel que fa a la resolució de qualsevol qüestió derivada de l'acció i de l'elecció dels guanyadors. L'incompliment d'aquestes bases per part dels concursants en comportarà l'exclusió.

Aquestes bases són accessibles a través de la pàgina web del programa "Tot es mou".

 


Vuitena- Altres estipulacions


La CCMA es reserva el dret de modificar les condicions d'aquesta acció en qualsevol moment, i fins i tot d'anul·lar-la o deixar-la sense efecte, sempre que hi concorri causa justificada. En tot cas, la CCMA es compromet a comunicar a través de la pàgina web del programa "Tot es mou" les bases modificades o si escau, l'anul·lació de l'acció en conjunt, de manera que tots els participants hi tinguin accés.


També es podran consultar les condicions generals de participació al següent link.

Anar al contingut