Presentació de projectes audiovisuals en règim de Producció Associada

El procediment per a presentació de projectes en règim de producció associada es defineix de forma detallada a la "Norma reguladora del procediment de selecció i contractació de continguts audiovisuals per als mitjans de comunicació de la CCMA".

La Norma té l'objectiu de dotar de màxima transparència a tot el procés de presentació, selecció, tramitació i contractació de projectes, a més de garantir públicament que s'ajusta als principis de publicitat, concurrència, confidencialitat, igualtat i no discriminació.

Descarrega la "Norma reguladora del procediment de selecció i contractació de continguts audiovisuals per als mitjans de comunicació de la CCMA". Aprovada en l'acord de Consell de Govern 31/2016, de modificació de l'acord 14/2016 i revisada en l'acord 128/2018 i actualitzada en data 10/07/19.

Descarrega el formulari de registre

Descarrega el model de pressupost desglossat (assegureu-vos que deseu aquest arxiu com a "plantilla habilitada per a macros de l'Excel", amb l'extensió .xltm, abans d'obrir-lo). Feu servir la versió actualitzada el 20/07/2019. No s'acceptaran pressupostos amb versions antigues.

Per qualsevol dubte o aclariment sobre la norma, podeu adreçar-vos per correu electrònic a: 

 

Periòdicament, i en funció de les necessitats de programació, s'efectuen convocatòries públiques per a la presentació i selecció de continguts audiovisuals. No obstant això, es poden presentar també projectes sense necessitat d'una convocatòria explícita.

 

CONVOCATÒRIES PÚBLIQUES VIGENTS:

· Continguts per a la graella i web de Catalunya Música
  Consulteu aquí les bases de la crida, oberta fins al 30 de setembre del 2019