Presentació

La llengua dels mitjans ha de ser funcional i adequada a les necessitats expressives de la programació i de les diverses plataformes de difusió. Fem servir un model de llengua de qualitat, atent als usos lingüístics de la societat, capaç d’integrar la variació dialectal dins de l’estàndard i flexible per adaptar-se a les situacions de comunicació més diverses.
 
Els continguts de llengua del llibre d'estil de la CCMA es reparteixen entre la guia editorial, el manual d'ús i el portal lingüístic ésAdir.
 
El manual d'ús desenvolupa els grans principis d’actuació formulats per la guia editorial i defineix, conjuntament amb l'ésAdir, el model de llengua de qualitat que ha de caracteritzar els mitjans de la CCMA. Concreta, a més, de quina manera es garanteix la qualitat lingüística i estableixen l’ús de les diverses llengües en la difusió de continguts partint del català com a llengua vehicular.
 
El manual d'ús i l'ésAdir descriuen també l’aplicació del model de llengua a l’elaboració de textos audiovisuals i ofereixen recomanacions pràctiques per a la redacció i locució de textos comprensibles i atractius, tenint en compte els errors que poden dificultar la comunicació.
 
L’ésAdir recull els materials elaborats al llarg dels anys pels serveis lingüístics de la CCMA i ofereix respostes concretes als dubtes més habituals que planteja l'ús de la llengua als nostres mitjans.
 
La comunicació entre el manual d'ús i l’ésAdir es fa a través d’un cercador, que busca tant des de l’ésAdir cap al manual d'ús com a la inversa.