Decàleg sobre perspectiva de gènere en els continguts dels mitjans de 3Cat

  • Paritat a les tertúlies i a les entrevistes, en persones que triem per raons d'expertesa, de representació o de rellevància en l'àmbit que sigui. No es refereix a càrrecs ni a autoritats.
  • Paritat en tots els continguts, tant d'experts com de protagonistes. Si cal, aplicant-hi la discriminació positiva.
  • Increment de la perspectiva crítica. Situem les dones en contextos no estereotipats, no les sexualitzem ni les revictimitzem. Revertim el greuge actual de presentar-les majoritàriament com a objectes, pacients, cuidadores o testimonis.
  • Increment dels continguts que clarament qüestionen els rols de gènere.
  • Increment dels continguts que aborden temes d'igualtat i de desigualtat de gènere. Ho fem aportant context i explicant el perquè de l'anomalia. No dient simplement , per exemple: "És la primera dona que fa X o Z".
  • Increment dels continguts que posen en valor les tasques tradicionalment fetes per dones.
  • Evitem tòpics a les notícies que frivolitzen i banalitzen les conseqüències del masclisme. Ho fem extensiu també en els nostres diferents llocs de feina.
  • Evitem la fragmentació dels cossos de dones en imatges que contribueixin a la seva cosificació. Evitem també el muntatge d'imatges que suposi que els homes són els subjectes de la mirada i les dones, l'objecte.
  • Eliminem el llenguatge sexista i incrementem el que visibilitza les aportacions de les dones.
Anar al contingut