SERVEI DE CÒPIES DE TV3 I CATALUNYA RÀDIO

La CCMA SA és una entitat de dret públic que té com a missió oferir als ciutadans de Catalunya un servei públic audiovisual de qualitat, compromès amb els principis ètics i democràtics i amb la promoció de la cultura i de la llengua catalana. La CCMA gestiona els canals de televisió públics i de ràdio (TV3 i Catalunya Ràdio) i un dels objectius que defineixen millor la seva vocació de servei és difondre els esdeveniments culturals que passen a Catalunya.

En aquest sentit, la CCMA ofereix el servei de còpies i venda d’imatges d’arxiu.

Servei de còpies de TV3 i Catalunya Ràdio

És un servei que ofereix la CCMA mitjançant el qual es poden sol·licitar còpies de programes o reportatges de producció pròpia dels quals en tingui els drets, emesos o publicats al TV3alacarta o a Catalunya Ràdio alacarta i preservats a l’arxiu.

No tenim còpies de tot el que hem emès al llarg dels anys. Si només vols veure el programa, primer comprova si està penjat a TV3alacarta o a Catalunya Ràdio alacarta.

Si vols encarregar una còpia d’un programa comprova que no se n’hagi fet ja una edició en DVD a La Botiga de TV3.

En cas que no ho trobis, t'oferim dues possibilitats:

  1. La possibilitat que publiquem la teva petició a TV3alacarta gratuïtament i t’avisem quan ja ho puguis visionar i si volguessis inserir-lo a la teva pàgina web o compartir-lo seguint les instruccions que trobaràs a l'avís legal. Envia’ns un correu amb la teva petició a

  2. Però si el que t’ interessa és obtenir una còpia digital de les imatges, cal fer una còpia expressament per a tu segons les tarifes següents:

Tarifes

CÒPIES DE TV3 A ARXIU DIGITAL
TARIFA ESTÀNDARD PREU IVA INCLÒS (21%)
Còpia fins a 15 minuts 20 € 24,20 €
Còpia de 15' a 1.30h 30 € 36,30 €
Còpia de més d'1.30h 40 € 48,40 €
TARIFA REDUÏDA PREU IVA INCLÒS (21%)
Còpia fins a 15 minuts 14 € 16,94 €
Còpia de 15' a 1.30h 21 € 25,41 €
Còpia de més d'1.30h 28 € 33,88 €
Còpia doblatges en català / hora 40 + IVA €
Tarifa reduïda (-30%): s'aplica a institucions i centres docents


CÒPIES DE CATALUNYA RÀDIO A ARXIU DIGITAL
TARIFA ESTÀNDARD PREU IVA INCLÒS (21%)
Còpia fins a 30 minuts 8 € 9,68 €
Còpia a partir de 31 minuts 13 € 15,73 €
Cada àudio d'una producció es compta com una unitat independent, i la seva durada no s'acumula a d'altres àudios sol- licitats


En tots dos casos es requereix per poder tramitar la teva petició omplir el següent formulari. Per aplicar la tarifa reduïda, sol·licita aquest descompte en el camp “Observacions” del formulari de comanda.

De quins programes o reportatges puc demanar-ne una còpia?
Es poden fer còpies de programes o reportatges emesos sempre que siguin de la producció pròpia de TV3 i Catalunya Ràdio i no tinguin cap restricció o limitació pel que fa als drets de reproducció. No es poden fer ni cedir còpies de pel·lícules, sèries, documentals, concerts, videoclips, etc., que siguin de producció aliena, ja que la CCMA no en té els drets de reproducció.

Termini d’entrega
Un cop rebuda la teva petició, t’enviarem un correu electrònic amb el número de comanda i el cost de la còpia. Amb aquest número de comanda ja podràs realitzar el pagament. Un cop rebut el comprovant del pagament, i sempre que sigui possible, es lliurarà el material en un termini de 4 dies.

Condicions de cessió
Les còpies cedides només es podran destinar a visionats privats, en usos particulars o docents. Les imatges no podran tenir cap ús comercial, ni es podran reproduir, cedir a tercers, manipular , exhibir públicament ni es poden pujar a cap pàgina web, canal de youtube ni xarxes socials, sense l’autorització expressa de la CCMA. Si el contingut el tenim publicat a nostre servei a la carta, el pots “embedar” (incrustar) als llocs webs de la teva titularitat.

Si necessites contactar amb el Servei de Còpies de la CCMA, ens trobaràs a:

Servei de Còpies de TV3 i Catalunya Ràdio 93 499 94 30 Carrer de la TV3, s/n 08970 Sant Joan Despí

Demanar una còpia

(*) Camps obligatoris

Les teves dades

La teva comanda

(dd/mm/aa)

Observacions

Pagament

El pagament es pot efectuar amb targeta o per transferència bancària amb enviament del comprovant.

Juntament amb la còpia, rebràs un comprovant de compra. Si necessites també una factura, indica a continuació les teves dades fiscals:

Condicions de cessió
En enviar aquest formulari, el sol·licitant declara l'autenticitat de les dades proporcionades i accepta les tarifes i condicions de la CCMA.

Devolució dels productes
Els productes sol·licitats únicament es podran tornar si presenten deficiències de qualitat o són defectuosos. Es retornaran a l’adreça del Servei de Còpies per correu postal.
En els tipus de productes subministrats pel servei de còpies no serà aplicable el dret de desistiment pel fet de ser productes confeccionats a mida d’acord amb les instruccions del sol·licitant i clarament personalitzats.

Política de protecció de dades
La CCMA garanteix la confidencialitat de les dades personals que es faciliten a través dels formularis i les consultes a l’arxiu audiovisual i sonor de la CCMA en els termes establerts a la legislació aplicable en matèria de protecció de dades. La CCMA té implementades les mesures de seguretat necessàries i adequades al tipus de dades personals facilitades, d’acord amb el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal.
Les dades facilitades s’incorporaran en el fitxer de Clients-Vendes de la CCMA amb la finalitat de tramitar la sol·licitud o la comanda demanada. En qualsevol moment, podrà exercir els drets d'accés, d'oposició, de rectificació i cancel·lació previstos a la Llei orgànica 15/1999, del 13 de desembre, enviant un correu electrònic que indiqui la petició concreta a l'adreça electrònica copies@ccma.cat, o bé enviant una carta a CCMA Departament de Documentació, carrer de la TV3, s/n. 08970 Sant Joan Despí (Barcelona).
Més informació a www.ccma.cat/avis-legal/proteccio-de-dades/