SERVEI DE CÒPIES DE TV3

És un servei mitjançant el qual es poden realitzar còpies en DVD, exclusivament per a visionats privats, de programes o reportatges de producció pròpia de TV3 emesos o publicats al TV3alacarta i preservats a l’arxiu. Alguns programes han estat editats en DVD i els podeu trobar a La Botiga de TV3, però la majoria del material produït i emès per TV3 no ha estat editat, per la qual cosa cal fer-ne còpia expressament.

Condicions de cessió
Les còpies cedides només es podran destinar a visionats privats, en usos particulars o docents. Les imatges no podran tenir cap ús comercial, ni es podran reproduir, cedir a tercers, manipular o exhibir públicament sense l’autorització expressa de Televisió de Catalunya.

De quins programes o reportatges puc demanar-ne una còpia?
Es poden fer còpies de programes o reportatges emesos sempre que siguin de la producció pròpia de TV3 i no tinguin cap restricció o limitació pel que fa als drets de reproducció. No es poden fer ni cedir còpies de pel·lícules, sèries, documentals, concerts, videoclips, etc. que siguin de producció aliena, ja que TV3 no en té els drets de reproducció.

Cost de la còpia i condicions d'ús

DURADA CÒPIA A DVD PREU AMB IVA (21%)
Reportatge (fins a 15 minuts) 35 € 42,35 €
Programa (fins a 1,5 hores) 55 € 66,55 €

Per a centres docents s'aplica una tarifa reduïda en un 30%. En aquest cas, sol·liciteu aquest descompte en el camp “Observacions” del formulari de comanda.

Forma de pagament i lliurament
La forma de pagament i lliurament és per correu contra reemborsament, una vegada ha rebut la nostra confirmació de la comanda.El termini de lliurament aproximat és de 7 dies.

Com puc mirar un programa?
Si no necessiteu la còpia i només voleu mirar un programa o reportatge emès per TV3, teniu al vostre abast a TV3alacarta, servei que permet visionar, des d'internet i en qualsevol moment, molts dels programes de TV3.

Puc publicar un vídeo al meu web?
Teniu l'opció de difondre una bona part dels vídeos publicats al TV3alacarta al vostre web.

Contacta amb el Servei de Còpies de TV3

Televisió de Catalunya Departament de Documentació – Servei de Còpies 93 499 94 30 Carrer de la TV3, s/n 08970 Sant Joan Despí

Demanar una còpia

(*) Camps obligatoris

Les vostres dades

Adreça d'enviament

La vostra comanda

(dd/mm/aa)

Observacions

Pagament

Juntament amb la còpia, rebreu un comprovant de compra. Si necessiteu també una factura, indiqueu a continuació les vostres dades fiscals:

Condicions de cessió
En enviar aquest formulari, el sol·licitant declara l'autenticitat de les dades proporcionades i accepta les tarifes i condicions de TV3. Així mateix, es compromet a no exhibir el contingut del suport de vídeo facilitat per TV3 en llocs públics; únicament podrà destinar-lo a visionats privats, i sota cap concepte podrà cedir-lo a terceres persones, ni se'n podran reproduir les imatges. Televisió de Catalunya, SA l'informa que les seves dades s'inclouran en un fitxer de dades de caràcter personal i s'utilitzaran amb la finalitat de poder tramitar la comanda sol·licitada. En qualsevol moment, podrà exercir els drets d'accés, d'oposició, de rectificació i cancel·lació previstos a la llei orgànica 15/1999, del 13 de desembre, enviant un correu electrònic que indiqui la petició concreta a l'adreça electrònica copies@tv3.cat, o bé enviant una carta a Televisió de Catalunya, SA. Departament de Documentació, carrer de la TV3, s/n. 08970 Sant Joan Despí (Barcelona). Li garantim que hem adoptat totes les mesures necessàries per mantenir la seguretat de les seves dades, i que únicament s'utilitzen amb la finalitat esmentada.