Concurs "L'Onze del Kahoot"

Condicions de participació del concurs "L'Onze del Kahoot", del canal de televisió TV3, de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA

El canal de televisió TV3, de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA (en endavant, CCMA), organitza una acció de participació anomenada "L'Onze del Kahoot", en què les persones interessades podran participar mitjançant la plataforma Kahoot per concursar i optar a obtenir una samarreta d'un equip de la Lliga nacional de futbol.

L'acció de participació es regirà per les bases següents:

1. Dates de participació
El concurs s'iniciarà el dia 14 de juny de 2020 i finalitzarà mentre duri l'emissió del programa, que està prevista fins al dia 19 de juliol de 2020.

2. Requisits i mecànica
Cada setmana, a la finalització del programa s'anunciarà el concurs en el qual l'espectador podrà contestar les preguntes que es formularan en directe per la televisió i contestar fen servir l'aplicació Kahoot per mitjà del telèfon mòbil.
Per participar caldrà ser usuari de l'aplicació Kahoot. Per poder identificar els participants, caldrà deixar les dades personals per gestionar el concurs, i si es resulta guanyador, per al lliurament del premi.
L'equip del programa tindrà accés a aquestes dades i també la plataforma Kahoot. Trobareu la informació de la política de privacitat de la plataforma aquí.
El nom dels guanyadors es comunicarà, sempre que les condicions ho permetin, durant el programa i/o als llocs de les xarxes socials on el programa tingui presència. L'equip de gestió del programa de la CCMA es posarà en contacte amb els participants guanyadors per fer possible l'entrega dels premis i, per tant, els participants accepten aquesta via de comunicació.

3. Premi 
El premi és una samarreta d'un equip de la lliga i/o diferent material esportiu. 
El premi concedit quedarà subjecte a les pertinents obligacions fiscals de conformitat amb la normativa en vigor. Més informació a les condicions generals de participació. 
 
4. Àmbit territorial 
Podran participar en aquesta acció totes les persones majors de 14 anys i que siguin usuaris de la plataforma KAHOOT. 
 
5. Acceptació de les bases 
La participació en aquesta acció promocional implica, per si mateixa, l'acceptació d'aquestes bases i del criteri de la CCMA pel que fa a la resolució de qualsevol qüestió derivada de l'acció i de l'elecció dels guanyadors. L'incompliment d'aquestes bases per part dels concursants en comportarà l'exclusió. 
 
6. Protecció de dades 
La CCMA informa que les dades dels guanyadors es tractaran per poder gestionar el concurs i lliurar el premi corresponent. Trobareu la informació específica a la nostra política de protecció de dades. La CCMA no es quedarà cap informació de les persones que hagin participat en aquesta acció i no hagin estat guanyadores- Consulta també les condicions generals de participació.
 

Anar al contingut