Bases legals de participació

Totes les accions de participació de la CCMA es regeixen per les condicions generals de participació de la CCMA que podeu consultar en aquest enllaç.
 
El canal de televisió TV3 de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA (en endavant, CCMA) organitza una acció de participació per la qual els seguidors del programa "Batalla monumental" poden participar en el concurs i guanyar diferents premis. Aquesta acció requereix unes condicions de participació específiques que complementen les genèriques i que detallem a continuació:

1. Exclusió de participació

No poden participar en el concurs les persones que hagin estat vinculades en la seva organització, ni els treballadors de la CCMA ni els seus familiars directes, com tampoc els treballadors de la productora que s'ha encarregat de la producció del programa, Sàpiens (Som*), ni els seus familiars directes.
 

2. Descripció i mecànica de la primera fase (capítol 1 al 6) - Eliminatòries

Les votacions es faran a través dels perfils oficials (@BatallaTV3) que el programa té en aquestes tres xarxes socials: Instagram (instagram.com/batallatv3), Facebook (facebook.com/BatallaTV3) i Twitter (twitter.com/BatallaTV3). 

En cada una d'aquestes xarxes socials, cada setmana hi haurà dues publicacions dedicades a cada un dels dos monuments en competició, amb una fotografia identificativa de cada monument. En total, doncs, 6 publicacions per cada capítol, on es recolliran els vots dels espectadors, en forma de comentari.

Per participar s'ha de ser titular d'un compte d'Instagram, Facebook o Twitter. Els participants només poden participar amb un únic perfil d'Instagram, de Facebook o de Twitter. Si es detecta que algú participa amb diferents perfils dins d'una mateixa xarxa serà desqualificat.
Per participar en el concurs i votar un monument, els participants hauran d'escriure un comentari en el cas de Facebook i Instagram o resposta en el cas de Twitter a la publicació del monument de la seva tria, que el programa haurà publicat prèviament a Instagram, Facebook i Twitter.

Tot i que els participants escriguin diversos comentaris a cada publicació, per a les votacions i el sorteig només es tindrà en compte un únic comentari per participant a cada publicació de cada xarxa social.

  • Horaris de les votacions del capítol 1 al 5: Les votacions s'obriran diumenge a la nit quan arrenqui el programa i es tancaran a les 15.00 del dissabte abans de la següent emissió del programa.
  • Horaris de les votacions del capítol 6: Les votacions s'obriran diumenge a la nit quan arrenqui el programa i es tancaran a les 23.59 del dimarts abans de la final en directe del programa.

El monument guanyador de cada setmana serà el que hagi rebut més comentaris de manera conjunta a Instagram, Facebook i Twitter, a través de les publicacions dedicades a cada monument. Se sumarà un vot per cadascun dels comentaris rebuts en aquestes publicacions. Només comptarà com a vot un únic comentari per usuari a cada publicació de cada xarxa social (encara que l'usuari hi hagi escrit diversos comentaris). 

D'entre tots els participants, i de manera aleatòria a través de la plataforma Easypromos, cada setmana s'escollirà per sorteig un guanyador i una llista de 5 suplents. 

Premi setmanal: Una visita guiada a un dels monuments i dues nits d'hotel per a dues persones a un dels establiments de la cadena "Petits grans hotels de Catalunya" (subjecte a disponibilitat). 

De conformitat amb la normativa de l'impost sobre la renda de les persones físiques, els premis concedits estan subjectes a ingrés a compte sempre que el seu valor sigui superior a 300 euros.

L'organització del concurs no es farà responsable de cap despesa de desplaçament per gaudir del premi.

Podran participar en aquesta fase les persones majors de 14 anys, i en cas que el guanyador sigui menor de 18 anys, necessitarà l'autorització dels pares o tutors legals per accedir al premi.
 

3. Descripció i mecànica de la fase final. Capítol 7 - La batalla final

Les votacions i el sorteig de la segona fase -vinculada a la final en directe del concurs- es podran fer a través de l'aplicació de TV3, del web de TV3 i del web del programa (tv3.cat/batalla), des d'on s'accedirà a un entorn on es podrà realitzar la votació.

Un cop dins aquest entorn, el participant haurà de votar per un dels sis monuments finalistes. El monument guanyador es descobrirà al final del programa. En cas que hi hagi problemes tècnics amb el sistema de votacions i que no es pugui votar durant el període establert (des de l'inici del programa fins a l'anunci per part del presentador de la finalització de la participació), el guanyador del sorteig s'escollirà d'entre tots els participants que hagin pogut votar fins al moment de la detecció del problema tècnic.

Horaris de les votacions durant la final: les votacions s'obriran quan el presentador del programa Roger de Gràcia anunciï que comença el procés de participació i estaran obertes fins al moment en què anunciï per televisió la finalització de l'acció de participació (pocs minuts abans que acabi el programa).

Els usuaris poden votar un sol cop a cada monument, d'aquesta manera poden donar suport a un nou monument en cas de que el seu favorit quedi eliminat.

El monument guanyador serà el que hagi rebut més vots.

D'entre tots els participants, i de manera aleatòria, s'escolliran per sorteig 6 guanyadors i una llista de 10 suplents. ​

Premis de la final: Hi haurà 6 premis. Cadascun consistirà en una visita guiada a un dels monuments i dues nits d'hotel per a dues persones a un dels establiments de la cadena "Petits grans hotels de Catalunya" (subjecte a disponibilitat).

De conformitat amb la normativa de l'impost sobre la renda de les persones físiques, els premis concedits estan subjectes a ingrés a compte sempre que el seu valor sigui superior a 300 euros.

L'organització del concurs no es farà responsable de cap despesa de desplaçament per gaudir del premi.

Podran participar en aquesta fase les persones majors de 14 anys, i en cas que el guanyador sigui menor de 18 anys, necessitarà l'autorització dels pares o tutors legals per accedir al premi.
 

4. Comunicació i entrega del premi

Una vegada finalitzat el sorteig, la productora Sàpiens (Som*), que l'ha organitzat, es posarà en contacte amb cada guanyador o guanyadora. En la primera fase el contacte es farà a través de la missatgeria privada de la xarxa social des de la qual ha participat el concursant. En la segona fase del concurs es farà a través del correu electrònic amb què s'ha participat.

Cada persona guanyadora s'haurà de posar en contacte amb la productora del programa Sàpiens (Som*), que és l'encarregada de la gestió del concurs. Les dades de contacte de la productora es facilitaran en el moment en què se li enviï el missatge per comunicar-li que ha estat la persona premiada.

En el cas que la persona no es posi en contacte amb la productora 24 hores després del primer intent contacte per part del programa, o renunciï al premi, s'escollirà el següent de la llista de suplents. Aquesta mateixa acció es repetirà amb el següent usuari de la llista creada aleatòriament o, en últim cas, podria declarar-se desert.

Els organitzadors del concurs podran sol·licitar al guanyador/a la informació complementària que calgui per poder fer efectiu el premi.

La CCMA podrà publicar a les seves webs i a les xarxes socials on tingui presència el nom de la persona que resulti guanyadora del concurs. Per tant, el guanyador/a accepta expressament la comunicació de la seva identitat com a guanyador/a.
 

5. Edat i àmbit territorial

Podran participar en aquesta acció les persones majors de 14 anys, i en cas que el guanyador sigui menor de 18 anys, necessitarà l'autorització dels pares o tutors legals per accedir al premi.

Anar al contingut