Audiències

Total TVC
Target per mes
Quota de pantalla
Audiències EGM
Programes destacats
Audiències a Internet
Consum vídeo i àudio
Xarxes socials
Aplicacions