En què i com ens podeu ajudar?

El programa està obert a suggeriments, idees o imatges que ens ajudin a conformar un capítol.
En la pestanya "Contacta" trobeu un formulari que aporta el vostre parer a l'empresa, però si ens voleu escriure directament: quequicom@tv3.cat

Les àrees temàtiques d'interès principal per al programa són:
- les ciències bàsiques i experimentals
- la salut (també psicològica)
- la natura i el medi ambient
- la tecnologia
- la història entesa com a lligam dels àmbits anteriors

Necessitem trobar:
o Temes interessants no només per als universitaris, sinó per a tothom.
o Persones capaces d'explicar-los.
o Imatges aptes per a la TV.

El criteri de selecció de temes
La nostra pretensió no és explicar abastament un tema, ni exhaurir un temari: el que volem és explicar històries perquè considerem que compartir experiències és la millor manera de vehicular el coneixement. En aquest sentit, la clau de volta són les persones, siguin pacients o científics que viuen una situació especial per ells o pels altres.

"Quèquicom" arrenca, a més, des dels següents punts de partida:
o La novetat. Sobretot les coses noves que poden afectar la vida de la gent o que són fàcils d'entendre.
o El que és únic o destaca. Allò més... o menys (gran, ràpid, potent, dur, antic, pesat, fons, alt, llarg, resistent...).
o Els enigmes.
o La ciència que hi al darrere de la vida quotidiana i de la nostra història.
o Els temes polèmics, conflictius o que generen debat social (transgènics, homeopatia, energia nuclear, transvasaments...).
o Els processos (de fabricació, creixement, etc.) que siguin susceptibles de ser compartits pel públic.

Les persones
No busquem qui en sàpiga més d'un tema, sinó qui el comuniqui millor. Com més implicada està una persona en un tema, més bé l'explica.

Les imatges
Si alguna persona o col·lectiu està en un procés que podria ser interessant, que pensi a filmar i fotografiar tot el que sigui interessant; sempre som a temps a descartar-ho.
Anar al contingut