28/10/2016

Les imatges de la setmana a "La Riera"

Setmana atrafegada a "La Riera", sobretot per a en Claudi. I sembla que, quan un germà s'esvera, l'altre recupera la calma. Hem vist el Sergi més assenyat dels últims temps. Repassem en imatges com els ha anat la setmana, als protagonistes de la telenovel·la.