El programa "Està passant", que s'emet pel canal TV3 de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA (CCMA), obre a l'audiència la possibilitat de participar a través de contingut que pugui ser emès dins del programa o les seves xarxes socials, ja sigui de manera íntegra o parcialment.

D'entre tots els continguts que es rebin, se'n seleccionaran aquells que decideixi l'equip del programa, que s'editaran i s'emetran a l'"Està passant" i per les altres plataformes de comunicació de la CCMA. Els seus enllaços podran ser compartits pels usuaris a través de les xarxes socials.

La participació no genera cap dret pel participant a rebre premis ni retribucions o contraprestacions de cap tipus.

El contingut aportat per l'audiència pot ser en format vídeo, fotografia, àudio o text.


Dates de participació:

El període d'enviament de contingut és obert, mentre el programa estigui programat dins de la graella de temporada de TV3.

La selecció del contingut utilitzat es farà a criteri de l'equip d'"Està passant", realitzat per la productora MINORIA ABSOLUTA, SL.


Requisits i mecànica:

Per poder participar en aquestes accions, les persones podran fer arribar contingut al programa a través de les següents vies de participació

1. WhatsApp

2. Instagram (timeline i stories)

 • A través del hashtag #EstàPassantTV3
 • A través d'altres hashtags que es puguin comunicar des del programa per tal de vehicular un determinat tema
 • A través de missatges directes al perfil  @estapassanttv3
 • A través de respostes de tuits fets pel perfil @estapassanttv3

3. Twitter

 • A través del hashtag #EstàPassantTV3
 • A través d'altres hashtags que es puguin comunicar des del programa per tal de vehicular un determinat tema
 • A través de missatges directes al perfil  @estapassanttv3
 • A través de respostes de tuits fets pel perfil @estapassanttv3

4. Facebook

 • A través del hashtag #EstàPassantTV3
 • A través d'altres hashtags que es puguin comunicar des del programa per tal de vehicular un determinat tema
 • A través de missatges directes a la pàgina  @estapassanttv3
 • A través de respostes a posts fets per la pàgina @estapassanttv3
 • A través de posts posats al mur de la pàgina @estapassanttv3


Hi podran participar aquelles persones majors d'edat que compleixin els requisits que figuren en aquestes bases.

En el cas que en el contingut enviat apareguin diferents persones, l'autor del contingut ha d'haver obtingut el consentiment d'aquestes per a l'enviament al programa i per la seva difusió com s'estableix en aquestes condicions. En el cas de menors d'edats, serà imprescindible del consentiment dels pares o tutors legals.

Un mateix participant hi podrà participar amb tant contingut diferent com vulgui.


Condicions dels vídeos enviats per participar:

Tots els continguts enviats ha de complir amb el que s'estableix a les condicions generals de participació que els participants hauran de llegir prèviament a l'enviament dels mateixos.

https://www.ccma.cat/avis-legal/participacions-i-concursos/

 

Tractament de les dades:

Minoria Absoluta, SL es compromet al compliment de la legislació en matèria de protecció de dades i tractarà la teva informació personal per poder gestionar aquesta acció de participació

Responsable: Minoria Absoluta, SL

Finalitats: Gestionar la publicació de continguts generats pels usuaris per a poder ser emesos en les plataformes de comunicació de la CCMA, SA

Legitimació: La base de legitimació és el consentiment de l'interessat.

Comunicacions a tercers: La teva informació personal es pot cedir a la CCMA, SA.

Transferències internacionals: L'informem que per qüestions de prestació del servei, Minoria Absoluta, SL, pot utilitzar aplicacions i serveis que requereixen que les seves dades personals puguin ser transferides fora de l'Espai Econòmic Europeu. Minoria Absoluta s'assegura que aquesta transferència de dades es realitza amb les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat, confidencialitat i integritat de les dades d'acord amb la normativa de protecció de dades de caràcter personal

Drets: Podràs accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, oposar-te al tractament, sol·licitar la limitació o la portabilitat de la manera següent:

 • Electrònicament: public@estapassanttv.cat  
 • Per correu postal:
  MINORIA ABSOLUTA 
  C/Badajoz 38-40 baixos, 08005, Barcelona

Fins quan guardem les teves dades: L'informem que les seves dades es conservaran mentre es mantingui la seva participació a l'acció per la qual han estat recollides. Una vegada acabada l'acció de participació les dades es conservaran bloquejades el temps legalment establert, abans de la seva destrucció.


Política de privacitat:

Responsable: Minoria Absoluta, SL

Finalitats: Assistir de públic al programa "Està passant" per ser emès en les plataformes de comunicació de la CCMA, SA.

Legitimació: La base de legitimació és el consentiment de l'interessat.

Comunicacions a tercers: La teva informació personal es pot cedir a la CCMA, SA.

Transferències internacionals: L'informem que per qüestions de prestació del servei, Minoria Absoluta, SL, pot utilitzar aplicacions i serveis que requereixen que les seves dades personals puguin ser transferides fora de l'Espai Econòmic Europeu. Minoria Absoluta s'assegura que aquesta transferència de dades es realitza amb les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat, confidencialitat i integritat de les dades d'acord amb la normativa de protecció de dades de caràcter personal.

Drets: Podràs accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, oposar-te al tractament, sol·licitar la limitació o la portabilitat de la manera següent:

 • Electrònicament: public@estapassanttv.cat  
 • Per correu postal:
  MINORIA ABSOLUTA 
  C/Badajoz 38-40 baixos, 08005, Barcelona

Fins quan guardem les teves dades: La informació es mantindrà per gestionar l'entrada a les instal·lacions de la CCMA, SA i es destruirà en el termini d'un mes. Si  Minoria Absoluta, SL obté el consentiment de les persones per convocar-les en altres programes de Minoria Absoluta les dades es mantindran fins que no es revoqui aquest consentiment.

 

Anar al contingut