La tertúlia d'actualitat
La tertúlia d'actualitat

Direcció
Lídia Heredia

Subdirecció
Montse Mora

Realització
Marta De Lucas  
Albert Tardà                                

Producció
Anna Figueras

Coordinació
Ferran Martínez

Presentació
Pere Bosch
Gemma Puig
Toni Puntí

Coordinació
Giselle Hebrard
María José Pons

Caps d'edició
Sara Fernández
Xavi Figueras
Ernest Maymó

Redacció i guió
Virgínia Arqué
Raquel Ballabriga
Joan Buixeda
Rubén Cabús
Montse Cuadreny
Teresa Dalmau
Cristina Macias
Isabel Nadal
Olga Nolla
Anna Poch
Noemí Prous
Mònica Zapico

Aj. de Producció
Mirentxu Pascual
Montse Vendrell
Edgar Ger

Aj. de Realització
Oriol Esteve
Gemma Piquer
Mònica Úbeda
Jordi Ysas

Operador digital
Eduard Ferrer

Operadors d'imatge
Bruno Blas
Vicenç Lloret
Joan Carles Ruiz

Secretària de redacció
Esther Cases

Documentació
Joan Brull