Edició:
Xavier Duran

Realització:
Betty Llobera

Producció:
Tona Julià
Roser Costa

Redacció:
Josep M. Fernández

Imatge i muntatge:
Alfons Casado

Postproducció:
Mariona Mesull

Disseny gràfic:
Eva Clay
Anar al contingut