1a fase

En la primera fase del concurs presentem set enunciats sobre un personatge o un tema. Els concursants hauran d'esbrinar si els enunciats són veritat o mentida. Aquesta primera fase estableix les primeres diferències de marcadors.

2a fase

En la segona fase al primer concursant se li presentaran sis supòsits de resposta i haurà de contestar cinc preguntes relacionades amb aquests supòsits. Aquest sistema es repetirà per als cinc concursants següents. Una vegada acabada la ronda es farà un recompte dels marcadors i el concursant que tingui la menor quantitat de punts quedarà eliminat fins al programa següent (dels blocs de dos programes) i sortirà del plató.

3a fase

Cada participant escull un oponent amb qui jugar i un tema de cinc possibles. L'oponent ha de respondre 3 preguntes. Si contesta bé, suma els punts de la pregunta escollida i els treu al seu rival. Si respon incorrectament, perd els punts i se li sumen al seu contrincant. Hi pot haver més d'un concursant que triï el mateix oponent. El que tingui menys punts al final queda eliminat.

4a fase

En aquesta ronda es formen dos grups, per parelles, concursants d'acord amb els punts aconseguits en el programa (primer i tercer contra segon i quart). Tenen dues opcions per respondre mitjançant dos polsadors, un a cada costat del faristol. El primer grup que contesti 5 preguntes correctament passa a la final.

5a fase

Jugarà la parella guanyadora de la fase anterior però ja individualment, un contra l'altre. Cada concursant es col·locarà en un costat de l'escala situada en el plató. El primer a participar en la fase final serà el concursant que més respostes encertades hagi acumulat durant les tres primeres fases del concurs. El jugador que encerti la cinquena pregunta en el seu torn serà el guanyador.

Anar al contingut