El concurs

1a fase

Durant la primera ronda, van entrant els concursants un per un, i han de respondre durant 30 segons a preguntes rapides i senzilles. Tots jugaran per acumular el major nombre de punts per passar a la fase següent. Quan acaba la prova, tots els concursants passen a la ronda següent amb el mateix nombre de punts.

2a fase

En la segona fase, cada concursant jugarà individualment amb els punts que han aconseguit entre tots a la primera ronda. Al primer concursant se li presentaran sis supòsits de resposta i haurà de contestar cinc preguntes relacionades amb aquests supòsits. Aquest sistema es repetirà per als sis concursants següents. Una vegada acabada la ronda es farà un recompte dels marcadors i el concursant que tingui la menor quantitat de punts quedarà eliminat fins al programa següent (dels blocs de dos programes) i sortirà del plató.

3a fase

Cada participant escull un oponent amb qui jugar i un tema de cinc possibles. L'oponent ha de respondre 3 preguntes. Si contesta bé, suma els punts de la pregunta escollida i els treu al seu rival. Si respon incorrectament, perd els punts i se li sumen al seu contrincant. Hi pot haver més d'un concursant que triï el mateix oponent. El que tingui menys punts al final queda eliminat.

4a fase

En aquesta ronda es formen dos grups, per parelles, concursants d'acord amb els punts aconseguits en el programa (1r vs. 3r i 2n vs. 4t). Tenen dues opcions per respondre mitjançant dos polsadors, un a cada costat del faristol. El primer grup que contesti 5 preguntes correctament passa a la final.

Anar al contingut