El plató d'"Atrapa'm si pots" - fase 2 (temporada 4)
1a fase

En la primera fase del concurs es presenten cinc enunciats sobre un personatge o un tema per a cada concursant. Han d'esbrinar si els enunciats són veritat o mentida. Aquesta primera fase estableix les primeres diferències de marcadors.

2a fase

En la segona fase al primer concursant se li presenten cinc supòsits de resposta i ha de relacionar-los amb quatre preguntes que li llença el presentador. Aquest sistema es repeteix per als quatre concursants següents. Una vegada acabada la ronda es fa un recompte dels marcadors.

3a fase

Comença el joc el concursant que ha acumulat més punts en les fases anteriors. Es mostren cinc categories temàtiques i aquest primer jugador n'ha de triar una i decidir qui dels altres concursants en respondrà les preguntes.

Una vegada escollit el tema i a qui va destinat, al concursant triat se li llancen quatre preguntes relacionades amb la categoria i disposa d'un minut per a contestar-les. Les preguntes tenen diferents valors. Si el concursant contesta correctament una pregunta, se li suma el valor corresponent en el seu marcador i, per contra, al concursant que l'ha triat se li resta el mateix nombre de punts. Tots els concursants tenen l'oportunitat d'escollir una categoria i el concursant que volen que en respongui les preguntes. Aquest sistema de sumes i restes de punts fa que hi hagi un canvi continu de puntuació en els marcadors i que l'estratègia prengui un paper molt rellevant. Al final de la fase, el concursant que hagi acumulat menys punts al marcador queda eliminat.

4a fase

Els quatre concursants es col·loquen, per parelles, en dos faristols. A cada faristol hi ha un polsador blanc i un polsador negre. En un faristol s'hi col·loquen el primer i el segon classificats en la prova anterior i, en l'altre, s'hi col·loquen el tercer i el quart. Els marcadors queden a zero i ambdues parelles comencen en igualtat de condicions. En aquesta fase totes les preguntes tenen dues opcions de resposta i cada opció es correspon amb un dels colors dels polsadors. Es fan preguntes alternativament, tantes com faci falta, i la parella que passa a la fase final és la primera que respon cinc preguntes correctament. La parella perdedora queda eliminada però torna al següent programa.

5a fase

Juga la parella guanyadora de la fase anterior, però de manera individual, l'un contra l'altre. Cada concursant es col·loca en un costat d'una escala de cinc esglaons situada al plató. L'objectiu és arribar a dalt de tot. Per cada pregunta que responen correctament, aconsegueixen pujar un esglaó.

El primer a participar en la fase final és el concursant que més punts hagi acumulat durant les tres primeres fases del concurs. Es llancen, de manera alternativa primer a un concursant i després a l'altre, tantes preguntes com facin falta fins que un dels dos concursants aconsegueix arribar dalt de tot de l'escala. En els quatre primers graons els concursants poden demanar rebot. Però només ho pot fer qui primer ho demani i només una vegada.

El jugador que abans encerta cinc preguntes guanya el premi diari i té dret a participar al Minut Final i optar al pot del programa.
 

El minut final

Per guanyar el pot, un concursant ha de respondre les 5 preguntes del Minut Final. En aquesta prova el concursant no té rival: en un minut ha de respondre cinc preguntes de resposta oberta. Es pot equivocar tantes vegades com vulgui però per guanyar el pot ha d'haver respost les cinc preguntes correctament abans que acabi el temps.

Anar al contingut