Presentació:
Judit Mascó

Direcció:
Antoni Real

Edició:
Jordi Canyi i Albert Gumà (Filmut TV)

Realització:
Narcís Noguera

Producció:
Esther Poses

Xarxes socials:
Laura Giraldós i Bea Garcia

Anar al contingut