Josep Fontana Lázaro (Barcelona, 1931). Historiador, deixeble de Ferran Soldevila, Jaume Vicens Vives i Pierre Vilar. Ha estat professor de les universitats de Liverpool, València, Autònoma de Barcelona i Pompeu Fabra, i és doctor "honoris causa" per les del Comahue (Argentina), Rovira i Virgili, Valladolid i Girona. Ha publicat una vintena de llibres, amb traduccions a nou idiomes.

Borja de Riquer i Permanyer (Barcelona 1945). És catedràtic d'Història Contemporània a la Universitat Autònoma de Barcelona i especialista en Història del segle XIX, del catalanisme i del franquisme. Va col·laborar en la "Història de Catalunya" dirigida per Pierre Vilar, ha dirigit Història, política, societat i cultura dels Països Catalans i és autor de nombrosos llibres i articles, entre ells "Lliga Regionalista: la burgesia catalana i el nacionalisme", "L'últim Cambó", "Identitats contemporànies: Catalunya i Espanya", "La dictadura de Franco" i "Alfonso XIII y Cambó. La monarquía y el catalanismo político".

Anna Cabré (Barcelona, 1943). Demògrafa, directora del Centre d'Estudis Demogràfics de Catalunya i catedràtica de Geografia Humana de la Universitat Autònoma de Barcelona. A "300", conversa sobre el peculiar sistema de creixement demogràfic català, sobre la integració i sobre el model d'ascensor social català.

Manel Risques Corbella (Barcelona, 1952). Professor d'Història Contemporània, UB. La seva investigació s'ha centrat en la política d'ordre públic, les forces policials i la repressió política a l'edat contemporània; els moviments socials; la memòria històrica; i l'ús de la imatge en la història. Darreres publicacions: "Un segle d'història de Catalunya en fotografies" (2012) i "L'Estat a Barcelona" (2012). Vocal de la ponència que redactà el projecte "Memorial Democràtic: Un futur per al passat" (Generalitat de Catalunya 2004). Autor del projecte "Montjuïc, espai de memòria" (Ajuntament de Barcelona 2009). Premi Ciutat de Barcelona-Història 1994 (El Govern Civil de Barcelona al segle XIX). Premi Nacional de Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya 2004 (comissariat de l'exposició "Les presons de Franco").

Jordi Maluquer de Motes i Bernet (Barcelona, 1946). És catedràtic d'Història Econòmica de la Universitat Autònoma de Barcelona, de la qual va ser vicerector de Recerca (1990-1992). Autor de prop de 150 llibres i articles a revistes científiques sobre temes d'història de la població, preus i salaris, indústria, comerç internacional, turisme i progrés tecnològic. Va obtenir el Premi Nacional d'Història d'Espanya el 1981, concedit pel Ministeri de Cultura, el Premi Joan Sardà Dexeus el 1998, atorgat pel Col·legi d'Economistes de Catalunya, i el Premi Jaume Vicens Vives el 2014, concedit per l'Associació Espanyola d'Història Econòmica al millor llibre publicat a Espanya i Llatinoamèrica al bienni 2012-2013.

August Rafanell (Barcelona, 1963) és professor d'Història de la Llengua Catalana a la Universitat de Girona des del 1986. Especialitzat en la història moderna i contemporània del català, els seus estudis han tractat sobre la història de la consciència lingüística dels diversos territoris catalanoparlants. Entre els seus llibres destaquen "La llengua silenciada", "El català modern", els volums de "La il·lusió occitana" o "Notícies d'abans-d'ahir".

Els historiadors de "300" ens destaquen un episodi dels últims tres segles

Anar al contingut