Els serveis públics d'atenció a la infància: els coneixeu tots?
La Mariona Carbó és treballadora social i ens va fer una guia per navegants de totes les entitats públiques que podem necessitar. Aquí van! · CDIAP
Els serveis públics d'atenció a la infància: els coneixeu tots?
Els serveis públics d'atenció a la infància: els coneixeu tots?
Els serveis públics d'atenció a la infància: els coneixeu tots?

Els serveis públics d'atenció a la infància: els coneixeu tots?

La Mariona Carbó és treballadora social i ens va fer una guia per navegants de totes les entitats públiques que podem necessitar. Aquí van! · CDIAP

Actualitzat
La Mariona Carbó és treballadora social i ens va fer una guia per navegants de totes les entitats públiques que podem necessitar. Aquí van!
 
· CDIAP (centre de desenvolupament infantil i atenció precoç)
Són centres adreçats a la població infantil de 0 a 6 anys i a les seves famílies i entorn. Servei públic especialitzat de la Generalitat de Catalunya.

OBJECTIU
Prevenir, atendre i acompanyar les necessitats, transitòries o permanents, que poden presentar. Sigui d'origen social, biològic, psicològic o físic.

QUI HI TROBEM?
Per aquesta raó, l'equip d'atenció està format per psicòlegs, treballadores socials, logopedes, fisioterapeutes i neuropediatre.

QUI HI POT ANAR?
Es poden adreçar al servei totes les famílies i professionals interessats, amb dubtes o preocupats per algun aspecte que creguin que es pot relacionar amb el desenvolupament de l'infant.

ATENCIÓ, NO CAL QUE HI ANEM NOMÉS SI ENS HI DERIVA EL PEDIATRE o l'ESCOLA! PODEM DEMANAR-HI HORA NOSALTRES MATEIXOS!

· EAP (equip d'atenció psicopedagògica)
OBJECTIU
Els EAPs són equips d'assessorament i orientació psicopedagògic que donen suport al professorat i als centres educatius en resposta a la diversitat de l'alumnat i també en relació amb els alumnes que presenten necessitats educatives especials, així com a les famílies.

QUI HI POT ANAR?
En principi, no es tracta d'un servei d'atenció directa a les demandes de les famílies, però se n'atenen les consultes per proporcionar-los orientacions o informar-los de serveis o recursos de la zona, que podrien necessitar.
Per tant, la nostra escola és el vincle amb aquest servei.


· ESPAI FAMILIAR
Es tracta d'una oferta psicoeducativa adreçada a la petita infància, que vol incidir en la qualitat de vida dels nens i nenes menors de 3-4 anys i, alhora, ofereix suport a les famílies
OBJECTIU
S'assessora i s'orienta a nivell individual i grupal a través d' activitats lúdiques i socioeducatives (activitats de joc i relació guiades, individuals i conjuntes, amb infants i famílies, on pares, mares, i/o els adults de referència i els infants puguin compartir experiències).

QUI HI POT ANAR
Se'n poden trobar de PÚBLICS, però també de PRIVATS. Només cal que feu una volta per Google. Generalment, podeu demanar de participar-hi sense la derivació de cap servei, però, sovint, també hi ha famílies que hi assisteixen derivades per serveis socials o algun pediatre.

· Telèfon d'atenció a la infància 116 111 o 900 300 777

Pot trucar-hi (és gratuït) qualsevol persona, nen o adult, que vulgui explicar alguna situació de conflicte que viu i que no sap on recórrer, o que vulgui informar, assessorar-se o es pensi que ha detectat situacions problemàtiques infantils, amb l'objectiu de prevenir conseqüències de risc.
Els mateixos professionals que ens atendran ens respondran el dubte, ens faran, si s'escau, una derivació o el que faci falta, o ho derivaran a un professional que activarà els mecanismes necessaris.

· SOAF (Servei d'orientació i acompanyament a les famílies)
OBJECTIU
Aquest servei té caràcter públic i universal, és a dir, està destinat a totes les famílies amb la finalitat de millorar el seu benestar de forma integral.
El projecte té com a finalitat potenciar les habilitats i empoderar els responsables familiars mitjançant mesures d'orientació i suport específic davant de situacions i dinàmiques que poden perjudicar l'estabilitat i el benestar del si de la família: situacions de separació, conflictes intrafamiliars, dificultats en la relació i educació, dols, etc.
Dissenya un treball global, partint de la realitat de cada família i des d'una mirada sistèmica.
Ofereix tallers d'orientació i suport familiar, espais de participació i intercanvi d'experiències, suport psicològic, etc.

QUI HI TROBEM?
Les professionals que hi treballen són educadores socials i psicòlogues.
És un servei finançat pel Departament d'Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.

QUI HI POT ANAR?
Les vies d'accés al servei són molt diverses, i centralitzen les derivacions a través dels organismes municipals, escoles, centres de salut, AMPAs. També poden acudir-hi les famílies directament, si sol·liciten cita prèvia.

Si voleu escoltar el programa on en parlàvem, aquí el teniu!


 
Anar al contingut