Realització: Albert Torrens i Marta Lanau

Producció: Elena Busto

Control tècnic: Oriol Pinart