Conclusions i al·legats finals

Les conclusions de les acusacions i les defenses del judici del procés i els al·legats dels encausats