Els farmacèutics fa 4 anys que acumulen retards en els pagaments per part de les administracions