A partir del 20 d'abril

"Tot o res" estrena una nova prova final

El programa canvia la mecànica per guanyar emoció al tram final del concurs
Ares Teixidó presenta "Tot o res"

Ares Teixidó presenta "Tot o res"

Els canvis es produiran sobretot a la tercera fase, moment en què el mestre opta al pot del programa. Davant dels cinc temes amb què juguem cada dia, farà com sempre i en triarà un. Aquest tema amaga la pregunta final, que dona accés al premi, però per descobrir-la i tenir opció de contestar, el mestre abans haurà de demostrar que realment mereix aquest privilegi.

El requisit previ per conèixer la pregunta final serà respondre correctament a quatre preguntes corresponents als altres quatre temes. La presentadora anirà formulant una a una les preguntes i el mestre les haurà de respondre sense saber encara si les ha encertat o no. Un cop contestades totes, l'Ares comunicarà quants encerts i errors ha fet el concursant i aquest tindrà l'opció de modificar les respostes que cregui convenients. En cas que la nova aposta del mestre tampoc sigui correcta, no tindrà accés a la pregunta final, però podrà tornar a concursar l'endemà. En canvi, si les quatre respostes són correctes, el mestre tindrà l'oportunitat de respondre la pregunta final i, si l'encerta, endur-se el pot del programa.