• "El càlcul per aproximació"
  • "El càlcul proporcional"
  • "Els gràfics"
  • 3
  • 17