Unitat didàctica

El consum

L'aparador d'una botiga
L'aparador d'una botiga

El sistema capitalista se sustenta en el consum, en el fet que hi ha uns consumidors que compren productes i que generen una demanda que els productors han de satisfer. Perquè la roda giri el sistema ha de produir contínuament, la qual cosa genera necessitats noves i fictícies a la població, que creu que ha de comprar nous objectes i llençar els antics, i això també produeix molts residus. L'engranatge en conjunt suposa un dispendi ingent d'energia que malmet el nostre entorn i accelera el canvi climàtic.

 

Actualment des de moltes entitats s'intenta aturar el ritme desenfrenat de consum de les darreres dècades i es busca instaurar un canvi de model.