El SX3 és l'univers infantil català de referència. Entre els nostres objectius hi ha el d'oferir continguts de qualitat i confiança, innovadors, plurals i integradors. També volem que els nostres usuaris trobin en el SX3 una finestra protegida on compartir els seus continguts i les seves experiències. Per aquest motiu, tenim unes plataformes digitals on tots ells poden crear, expressar-se i relacionar-se amb llibertat en un entorn protegit.

El SX3 s'adreça a infants de 0 a 14 anys. Per tal d'arribar a cada edat d'una manera personalitzada, hem creat dues marques diferents: S3, adreçada als infants més petits (entre 0-6 anys), i X3, adreçada als més grans (7-14 anys). Cadascuna d'elles incorpora continguts específics pensats per als interessos i les necessitats de les edats a què van dirigits, i, pel que fa a la interacció, s'ajusta a les possibilitats de cadascun dels infants. D'aquesta manera, respectem la maduració de cadascun dels infants.

CRITERIS DE PROGRAMACIÓ

A l'hora de seleccionar les sèries que oferim al SX3, ens basem en els criteris de classificació recomanats pel Consell de l'Audiovisual de Catalunya per a la infància. També es garanteixen les normes disposades per l'horari protegit per a menors pel que fa a paràmetres com: el llenguatge, la temàtica, els conflictes plantejats a les sèries i la seva resolució, les formes d'ús de la violència i la identitat personal i social. Utilitzem icones de fàcil interpretació per indicar l'edat recomanada dels espectadors a qui va dirigida la sèrie i també si es tracta d'un espai subtitulat per a sords.

EMISSIÓ TDT I PRODUCTE DIGITAL

Per arribar als infants , el SX3 compta amb un canal de televisió TDT i un ecosistema de producte digital que inclou actualment una web pròpia amb les dues marques diferenciades, una aplicació de vídeo mòbil SX3 que inclou l'oferta tant d'S3 com X3, amb presència a l'HbbTV i aplicacions de smart TV, també amb les dues marques, S3 i X3, diferenciades. Comptem, a més, amb una aplicació d'assistents de veu amb una oferta de contes infantils adreçada als més petits.

CARNET

El SX3 ofereix als infants la possibilitat de registrar-se i formar part d'un dels clubs infantils més importants d'Europa. Tenir el carnet els permet viure un munt d'experiències exclusives i participar en molts concursos i promocions. El carnet és vigent fins al dia que els menors facin 15 anys.

GESTIÓ DE DADES

Vetllem per la privacitat de les dades de tots els menors que participen en les nostres accions i concursos. Únicament utilitzem aquestes dades per gestionar les activitats de la nostra comunitat i, en cap moment, les cedim a tercers sense el consentiment previ i exprés dels representants legals dels menors.

Per motius de seguretat, per entrar a formar part del SX3 és imprescindible que les dades del menor vagin acompanyades de l'autorització dels seus pares o tutors. En cas de conflictes entre tutors, els serveis jurídics de la CCMA es reserven el dret de demanar la informació complementària per poder resoldre les controvèrsies amb la finalitat exclusiva de gestionar correctament el SX3 i sempre observant els principis de confidencialitat de la informació i secret de les dades.

Pots consultar tota la informació sobre com gestionem les dades dels menors.

Anar al contingut