Com parlar d'assetjament a casa i a l'escola

Dues figures rebutgen símbols que poden estar relacionats amb l'assetjament
Especial assetjament Super3

Si voleu més material per treballar a casa o a l'aula, podeu consultar el blog del programa "Una mà de contes". Allà trobareu explicat el procés d'elaboració de cadascun dels contes que formen part de l'especial sobre assetjament. També hi trobareu algunes idees per treballar aquests contes a l'aula.

En aquest enllaç trobareu uns mòduls formatius que el Departament d'Educació ha preparat per treballar l'assetjament a l'aula a partir dels contes d'"Una mà de contes". En aquests mòduls trobareu activitats per a l'alumnat de cicle mitjà de primària.

Altres documents o espais que us poden ser útils:

- Protocol de prevenció, detecció i intervenció davant l'assetjament i el ciberassetjament entre iguals

Aquest protocol ofereix als centres educatius eines per prevenir, detectar i intervenir davant situacions d'assetjament i ciberassetjament entre iguals.

- Protocol de prevenció, detecció i intervenció enfront de l'assetjament escolar a persones LGTBI

Aquest protocol ofereix als centres educatius una eina per prevenir, detectar i intervenir enfront de situacions d'assetjament a l'alumnat per motius d'orientació afectivosexual, identitat de gènere o expressió de gènere.

- Unitat de Suport a la Convivència Escolar

En casos particularment complexos o que no es poden resoldre pels canals ordinaris, qualsevol membre de la comunitat educativa pot adreçar-se a la Unitat de Suport a la Convivència Escolar del Departament d'Educació (telèfon 935.516.968 i adreça electrònica eif.educacio@gencat.cat), que ofereix assessorament telefònic i també presencial en el cas que els serveis territorials ho considerin necessari.

- Línia 116111

Infància Respon és un servei públic d'atenció exclusivament telefònica, gratuït i permanent, que funciona vint-i-quatre hores al dia, els 365 dies de l'any,  i que té l'objectiu de prevenir i detectar els maltractaments d'infants i adolescents, posant especial atenció en els casos d'assetjament a les escoles, ciberassetjament, violència masclista en adolescents i abusos sexuals.