La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals informa tots els assistents que recollirà imatges del que passi dins el recinte de la Festa dels Súpers i les podrà fer servir publicant-les o emetent-les en les seves plataformes de comunicació audiovisual. Es garanteix que no se cediran a terceres persones.