RELACIONAT
Portu en el moment de ser retirat del camp