RELACIONAT
Ferrao es perdrà mitja temporada pel tendó d'Aquil·les