RELACIONAT
Mao Yé, conseller delegat de l'Espoanyol i Domingo Catoira, nou director esportiu