RELACIONAT
Tempesta en retirada, el 24 de febrer (Alfons Puertas)