RELACIONAT
 Mitjana de tornados per any (1985-2015)
Obrir vídeo