RELACIONAT
Les plantacions s'ubicaven en cases d'urbanitzacions de luxe del Maresme (Mossos)