RELACIONAT
Ábalos assegura que seguirà "les orientacions de vot del PSOE" des del Grup Mixt